Last event
Հեծանվային պտույտ Արայի լեռան շուրջ
Այս կիրակի՝ սեպտեմբերի 16-ին, իրականացնում ենք մեր սիրված հեծանվապտույտներից մեկը՝ Արայի լեռան շուրջ:

Երթուղին հետևյալն է`
Երևան - Զովունի - Եղվարդ - Երնջատափ - Արագյուղ - Զորավան - Եղվարդ - Երևան:
Start Time: 16 September, 2018, 09:00
End Time: 16 September, 2018, 19:00
Location: Արագածոտնի մարզ
Welcome

Welcome to the world of "Bicycle+".

We are happy to introduce the bicycle movement in Armenia from the very beginning up to now, its evolution and possible future which you can create by yourselves.

If you are in any way interested in the phenomenon of the bicycle then you are in the right place. Go on browsing our site, you'll certainly have something to say. Moreover, you can state your thoughts freely, give suggestion or offer help.

And if you wish to spare your precious time and participate directly in the process of creating Biking Armenia then you can become a member of public organization called "Bicycle+".

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player